Go to www.sensodetect.com

BERA

- Brainstem Evoked Response Audiometry

Unika patenterade klickljud spelas upp via hörlurar. Hjärnstamsaktivitet registreras via fem ytelektroder

BASTM

- Brain Analysis Support

Mätningen resulterar i audiogram som analyseras med algoritmer och jämförs mot databas med välutrett patientmaterial.

Vårdpersonal

Information för Dig som arbetar i vården

Patient

Information för Dig som ska på undersökning

Investerare

Finansiell information om bolaget och aktien

SensoDetects verksamhet utgår från en egenutvecklad metod för objektivt neurofysiologiskt beslutsstöd vid diagnosställande, främst inom psykiatrisk sjukvård och rättspsykiatri. Den underliggande tekniken i bolagets mätinstrument, SensoDetect® BERA, utgår från hjärnstamsaudiometri och är ett resultat av omfattande forskning vid Lunds universitet.