Go to www.sensodetect.com

Schizofrenistudie publicerad

En studie omfattande totalt 154 individer är nu tillgänglig i tidskriften Psychiatry Research. Publiceringen bidrar till internationell spridning av metoden och stärker evidensläget för bolagets objektiva diagnosstöd.

Studien identifierar och beskriver två för schizofrenisjukdomen specifika hjärnstamsavvikelser av stor vikt för att särskilja detta tillstånd från differentialdiagnostiskt närliggande psykiatriska sjukdomsgrupper, bl.a. autismspektrum och droginducerade psykoser.


Artikeln är tillgänglig under Articles in press via följande länk:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165178111006202


För ytterligare information kontakta:
Johan Källstrand
VD, SensoDetect

Telefon: 0736-77 00 88
E-post:    

 

Vårdpersonal

Information för Dig som arbetar i vården

Patient

Information för Dig som ska på undersökning

Investerare

Finansiell information om bolaget och aktien

SensoDetects verksamhet utgår från en egenutvecklad metod för objektivt neurofysiologiskt beslutsstöd vid diagnosställande, främst inom psykiatrisk sjukvård och rättspsykiatri. Den underliggande tekniken i bolagets mätinstrument, SensoDetect® BERA, utgår från hjärnstamsaudiometri och är ett resultat av omfattande forskning vid Lunds universitet.